IT služby

Pre servis a obchod so značkovými produktami Apple – iShopMacs.sk sme zabezpečili kvalitný hosting, jeho správu. Ponúkli sme riešenie pre efektívnejšie využívanie mailového servra, implementovali CRM systém pre evidenciu zákaziek. Okrem toho spravujeme web stránku.