Facebook stránka

Pre Mlsejte.cz sme vytvorili design web stránky, vytvorili aj profily na Facebooku a Instagrame.

Jedná sa o web zhromažďujúci informácie o všetkých akciách s kvalitným obsadením gastro prevádzok v Českej republike. Nasadili sme aj newslettrový systém, ktorý bude aktívny v zasielaní vybraných akcií v neskoršom období.